قهوه در مقابل اسپرسو : تفاوت چیست؟

هیچ چیزی مثل یک فنجان قهوه خوب برای شروع روز تعطیل وجود ندارد. این که آیا شما می خواهید روز تعطیل را با اسپرسو یا یک فنجان قهوه معمولی شروع کنید ، نتیجه نهایی این است که می خواهید آن را به طعم عالی بخورید. اما آیا تا به حال فکر کرده اید که تفاوت قهوه در مقابل اسپرسو چیست …