معیارهای گوگل برای رتبه‌بندی سایت‌ها چیست؟

معیارهای گوگل برای رتبه‌بندی سایت‌ها چیست؟ همان طور که گفتم، سئو مجموعه‌ای از راه و روش‌ها است. روش‌هایی برای افزایش رتبه سایت‌ها. ما این روش‌ها را از نحوه عملکرد الگوریتم‌های موتورهای جست‌وجو برداشت کرده‌ایم. این جا از گوگل صحبت می‌کنم چون بیشترین اهمیت را در این حوزه دارد. معیارهای متعددی برای بهینه بودن یک سایت وجود دارد. بیایید این معیارها …