الگوریتم مرغ مگس‌خوار ( سومین الگوریتم آموزش سئو )

الگوریتم مرغ مگس‌خوار ( سومین الگوریتم آموزش سئو ) ویژگی‌های شخصیتی : دقیق/سریع/جدی روزهای بدون مرغ مگس‌خوار گوگل چگونه گذشت؟! به یاد آوردن روزهایی که نمی‌توانستیم منظورمان را به گوگل بفهمانیم خیلی سخت نیست. همه‌ی ما تجربه‌ی سرچ کردن و سردرآوردن از سایت‌های اسپم و بدون ربط را داشته‌ایم، همان‌وقت‌ها بود که غول چراغ جادوی گوگل متوجه شد کاربرها همیشه …