سرعت سایت دقیقا باید چند ثانیه باشد؟

 سرعت سایت دقیقا باید چند ثانیه باشد؟

اصولا سرعت سایت بایستی باتوجه به حجم صفحه سنجیده شود. مثلا نباید سرعت صفحه ای با حجم بالا و با تصاویر زیاد یا درخواستهای زیاد را با سرعت صفحه ای که حجم بسیار پایینی دارد مقایسه کرد، ولی بهترین حالت را میتوان زیر 2 ثانیه در نظر گرفت.

سرعت لود سایت

بنابراین اگر سایت شما زیر 2 ثانیه باز میشود مشکلی ندارد. اگر حجم صفحه تان بالا است در این شرایط بهترین تایم زیر 3 ثانیه است. ولی اگر مدت زمان لود شدن سایتتان بالای 3 ثانیه باشد بایستی فکری برای افزایش سرعت آن بکنید.