صفحات ۴۰۴ و ریدایرکت‌ها در سئو فنی

صفحات ۴۰۴ و ریدایرکت‌ها در سئو فنی اگر صفحه‌ای قبلا در سایت بوده و ایندکس شده و حالا حذف شده باشد، کاربران با خطای ۴۰۴ مواجه می‌شوند. اگر کاربران زیادی به این صفحه مراجعه کنند و با این خطا مواجه شوند، ممکن است رتبه سایت‌تان آسیب ببیند. پس یکی از کارهای ضروری در سئو فنی بررسی صفحات حذف شده است. …