سرعت سایت دقیقا باید چند ثانیه باشد؟

 سرعت سایت دقیقا باید چند ثانیه باشد؟ اصولا سرعت سایت بایستی باتوجه به حجم صفحه سنجیده شود. مثلا نباید سرعت صفحه ای با حجم بالا و با تصاویر زیاد یا درخواستهای زیاد را با سرعت صفحه ای که حجم بسیار پایینی دارد مقایسه کرد، ولی بهترین حالت را میتوان زیر 2 ثانیه در نظر گرفت. بنابراین اگر سایت شما زیر …