آموزش استفاده از گوگل مپ در سایت ( افزودن نقشه گوگل به صفحات وب‌سایت)

آموزش استفاده از گوگل مپ در سایت ( افزودن نقشه گوگل به صفحات وب‌سایت) یکی از صفحات مهم هر وب‌سایت که معمولاً توسط مشتری‌ها بررسی می‌شود، صفحه‌ی تماس با ما است. قرار دادن اطلاعات کافی در این صفحه منجربه افزایش اعتماد مشتریان خواهد شد. یکی از روش‌هایی که می‌تواند در این زمینه کمک کننده باشد، قرار دادن نقشه گوگل در سایت …